Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 60 000 litrów +/- 20% dla Średzkiej Wody Spółki z o.o. na lata 2022-2024.

Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej i Rakoszycach.

Sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Dostawa wodomierzy nowych oraz nakładek dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ogrodnica z przesyłem do Środy Śląskiej.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ogrodnica z przesyłem do Środy Śląskiej.

Zadanie Inwestycyjne współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Postepowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy pod adresem: https://sredzkawoda.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców)
+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00 
helpdesk@logintrade.net

 

 

 

Wykonanie koncepcji modernizacji gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

Budowa sieci wodociągowej DN 160 od miejscowości Święte do Legnickie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Komorniki.

Postepowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy pod adresem: https://sredzkawoda.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców)
+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00 
helpdesk@logintrade.net

Sukcesywna dostawa armatury wodno- kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Dostawa wodomierzy nowych do wody zimnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

Pobieranie prób i wykonywanie badań labolatoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporzadzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popłuczyn.

Dostawa testów kuwetowych firmy HACH LANGE do spektrofotometru DR 3800.

Wykonanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odporwadzanie ścieków  z oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej i Rakoszycach.

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na terenie LSSE podstrefa Środa Śląska

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80 000l +/- 20% dla Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Modernizacja systemu świdczenia usług, zakup nakładek do wodomierzy oraz systemu radiowego odczytu.

Wykonanie otworu zastępczego nr 20z w utworach neogeńskich (trzeciorzędowych) na terenie komunalnego ujęcia wody dla Środy Ślaskiej w Szczepanowie metodą obrtowo- udarową.

Wykonanie otworu zastępczego nr 20z w utworach neogeńskich (trzeciorzędowych) na terenie komunalnego ujęcia wody dla Środy Ślaskiej w Szczepanowie metodą obrtowo- udarową.

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Dostawa wodomierzy nowych do wody zimnej dla Średzkiej Wody sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa flokulantu do stacji zagęszczania osadów w Oczyszczalni Ścieków w Środzie Śląskiej.

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Średzkiej Wody Sp. z o.o. na lata 2020-2023 przy użyciu kart uprawnionych do transakcji bezgotówkowych.

Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej

Sukcesywna dostawa koagulantu- wodny roztwór siarczanu żelazowego- do stracania osadów w ściekach oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnyh wraz z opracowaniem wyników i sporzadzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popłuczyn.

Dostawa testów kuwetowych firmy HACH LANGE do spektrofotometru DR 3800.

Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 480 tys. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa sieci przesyłowej Szczepanów ZUW - Środa Śląska (odcinek sieci od ZUW do węzła głównego w Szczepanowie) cz.2

Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 480 tys. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa sieci przesyłowej Szczepanów ZUW - Środa Śląska (odcinek sieci od ZUW do węzła głównego w Szczepanowie).

Wykonanie łańcucha i kół zębatych karaty pionowej rzadkiej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej

Dostawa płyt wielootworowych typu JOMB dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43

Dostawa płyt wielootworowych typu JOMB dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Przebudowa sieci przesyłowej wodnej Szczepanów ZUW- Środa Śląska (odcinek od ZUW do węzła głównego w Szczepanowie)

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul.Sikorskiego 43

Dostawa wodomierzy nowych do wody zimnej dla Średzkiej Wody Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska

Budowa ujecia wody S-20z metodą okrętną na sucho w miejscowości Szczepanów k/Środy Śląskiej.

Dostawa przepompowni ścieków ul. Waniliowa, ul. Bluszczowa.

Dostawa przepompowni ścieków ul. Kolejowa Środa Śląska

Budowa ujęcia wody w miejscowości Szczepanów k/Środy Śląskiej S20z. Wykonanie odcinka sieci PE 225 wodociągu łączącego projektowaną S20z z istniejącą siecią wraz z obudowa studni wierconej metodą okrętną na sucho. Roboty geologiczno-wiertnicze otworu S20z.

Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

Dostawa przepompowni ścieków dla zadania: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dz. nr. 159 dr, 47/9 obr. Juszczyn – gmina Środa Śląska”

Sukcesywna dostawa koaulantu - wodny roztwór siarczanu żelazowego do strącania osadów w ściekach oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej w ilości 80 ton +/- 10% przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Średzka Woda Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

NIP: 9131561206
REGON: 020185449
KRS: 0000246309
BDO: 000147558
sekretariat tel./fax.          71 3172059
dział obsługi klienta tel. 71 3173296
pn.-pt. 7-15 
mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl


tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska;

2. wszystkie informacje dot. ochrony  Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo pod linkiem: RODO.