Regulamin -Email

1.W razie zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego lub telefonicznego powiadomienia Średzką Wodę Sp. z o.o. 55-300 Środa Śląska ul. Sikorskiego 43o nowym numerze bądź adresie e-mail.

2.Przyjmuję do wiadomości, że Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu systemu wynikłe z winy operatora telefonii komórkowej ,za pośrednictwem którego komunikaty SMS są wysyłane.

3.Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie treści przekazywane za pośrednictwem komunikatów SMS oraz e-mail mają wyłączanie charakter informacyjny i nie wywołują skutków prawnych, dla osiągnięcia których przepisy prawa wymagają zachowania formy pisemnej.

4.Zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia, w wyniku czego Średzka Woda Sp. z o.o. 55-300 Środa Śląska ul. Sikorskiego 43 utraci prawo do przesyłania informacji SMS i/lub wiadomości email na mój numer telefonu i/lub adres e-mail począwszy od siódmego dnia po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wycofaniu niniejszego oświadczenia. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza drogą mailową na adres: sredzka_woda@srodaslaska.pl lub pocztą na adres: Średzka Woda Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska

Średzka Woda Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

NIP: 9131561206
REGON: 020185449
KRS: 0000246309

sekretariat tel./fax.          71 3172059
dział obsługi klienta tel. 71 3173296
pn.-pt. 7-15 
mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl


tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę