Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

Dostawa przepompowni ścieków dla zadania: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dz. nr. 159 dr, 47/9 obr. Juszczyn – gmina Środa Śląska”

Sukcesywna dostawa koaulantu - wodny roztwór siarczanu żelazowego do strącania osadów w ściekach oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej w ilości 80 ton +/- 10% przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dostawa testów kuwetowych firmy HACH LANGE do spektrofotometru DR 3800.

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 40 000 litrów +/- 20% do Średzkiej Wody Spółki z o.o. na sezon 2019/2020.

Obsługa geodezyjna dla Średzkiej Wody Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Środa Śląska - odcinek sieci ul. Miłosza z wpięciem do ul. Reymonta.

Dostawa nowej minikoparki wraz z przyczepą dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43

Dostawa wodomierzy nowych do wody zimnej do Średzkiej Wody Sp. z o.o ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska

Budowa zbiornika wody czystej o Vu=150 m3 z infrastrukturą towarzyszacą na terenie Stacji Uzdatniania w Cesarzowicach.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica oraz sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z miejscowości Lipnica do miejscowości Szczepanów.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica oraz sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z miejscowości Lipnica do miejscowości Szczepanów.

Sukcesywna dostawa koagulantu - wodny roztwór siarczanu żelazowego do strącania osadów w ściekach oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej w ilości 80 ton +/- 10 % przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

wykonanie otworu poszukiwawczego w miejscowości Komorniki-Święte celem określenia wydajności projektowanych ujęć nr 1 i 2 w utworach trzeciorzędowych.

Dostawa testów kuwetowych firmy HACH LANGE do spektrofotometu DR 3800.

Zakup i montaż kontenerów administracyjno- socjalnych.

Zakup i montaż kontenerów administracyjno- socjalnych.

Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

.Wykonanie otworu poszukiwawczego w miejscowości Komorniki-Święte, celem okreslenia wydajności projektowanych ujęć nr 1 i 2 w utworach trzeciorzędowych.

Wykonanie otworu poszukiwawczego w miejscowości Komorniki-Święte, celem okreslenia wydajności projektowanych ujęć nr 1 i 2 w utworach trzeciorzędowych.

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 40 000 litrów +/-20% do Średzkiej Wody Sp. z o.o. na sezon 2017/2018.

Zaproszenie firm audytorskich do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 i 2018

Dostawa przepompowni dla zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompownią ścieków wraz z rurociągiem tłocznym w rejonie ul. Fiołkowej i ul.Waniliowej w Środzie Ślaskiej."

Malowanie ścian zewnetrznych budynku głównego Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepanowie.

Dostawa płyt wielootworowych typu JOMB dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Dostawa zestawa hydroforowego wraz z montażem.

Utwardzenie placu na działce nr 54/3 AM-3 w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43.

Dostawa wodomierzy nowych do wody zimnej dla Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Srodzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Ślaskiej ul. Sikorskiewgo 43

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Średzkiej Wody Spółki z o.o. na lata 2017-2020 przy użyciu kart uprawniających do transakcji bezgotówkowych

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrocisławice oraz sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z miejscowości Wrocisławice do miejscowości Bukówek

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrocisławice oraz sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z miejscowości Wrocisławice do miejscowości Bukówek.

Sukcesywna dostawa koagulantu - wodny roztwór siarczanu żelazowego do strącania osadów w ściekach oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej w ilości 80 ton +/- 10 % przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Dostawa przepompowni ścieków dla zadania: "Odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownia ścieków rurociągiem tłocznym w Ciechowie"

Likwidacja dwóch otworów studziennych S-13 i S-16z w miejscowości Szczepanów.

Tutaj wpisz swój tekst...
Zrównoważony rozwój

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0