Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej

Sukcesywna dostawa koagulantu- wodny roztwór siarczanu żelazowego- do stracania osadów w ściekach oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnyh wraz z opracowaniem wyników i sporzadzeniem sprawozdań z badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popłuczyn.

Dostawa testów kuwetowych firmy HACH LANGE do spektrofotometru DR 3800.

Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 480 tys. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa sieci przesyłowej Szczepanów ZUW - Środa Śląska (odcinek sieci od ZUW do węzła głównego w Szczepanowie) cz.2

Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 480 tys. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa sieci przesyłowej Szczepanów ZUW - Środa Śląska (odcinek sieci od ZUW do węzła głównego w Szczepanowie).

Wykonanie łańcucha i kół zębatych karaty pionowej rzadkiej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej

Dostawa płyt wielootworowych typu JOMB dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43

Dostawa płyt wielootworowych typu JOMB dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Przebudowa sieci przesyłowej wodnej Szczepanów ZUW- Środa Śląska (odcinek od ZUW do węzła głównego w Szczepanowie)

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul.Sikorskiego 43

Dostawa wodomierzy nowych do wody zimnej dla Średzkiej Wody Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska

Budowa ujecia wody S-20z metodą okrętną na sucho w miejscowości Szczepanów k/Środy Śląskiej.

Dostawa przepompowni ścieków ul. Waniliowa, ul. Bluszczowa.

Dostawa przepompowni ścieków ul. Kolejowa Środa Śląska

Budowa ujęcia wody w miejscowości Szczepanów k/Środy Śląskiej S20z. Wykonanie odcinka sieci PE 225 wodociągu łączącego projektowaną S20z z istniejącą siecią wraz z obudowa studni wierconej metodą okrętną na sucho. Roboty geologiczno-wiertnicze otworu S20z.

Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

Dostawa przepompowni ścieków dla zadania: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dz. nr. 159 dr, 47/9 obr. Juszczyn – gmina Środa Śląska”

Sukcesywna dostawa koaulantu - wodny roztwór siarczanu żelazowego do strącania osadów w ściekach oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej w ilości 80 ton +/- 10% przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Średzka Woda Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

NIP: 9131561206
REGON: 020185449
KRS: 0000246309

sekretariat tel./fax.          71 3172059
dział obsługi klienta tel. 71 3173296
pn.-pt. 7-15 
mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl


tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę