1. Wniosek o określenie warunków dostawy wody i odprowadzania ścieków - załącznik nr 1
2. Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego w przygotowanym przez inwestora wykopie - załącznik nr 2
3. Wniosek o odbiór / przegląd techniczny / przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego - załącznik nr 3
4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (podmioty fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) - załącznik nr 4
5. Wnosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (podmioty fizyczne nie prowadzące działaności gospodarczej - gospodarstwa  domowe) - załącznik nr 5
6. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (najemca dzierżawca) - załącznik nr 6
7. Oświadczenie o zawarciu umowy najmu - załącznik nr 7
8. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości - załącznik nr 8
9. Wniosek o zamontowanie wodomierza (rozdział wewnętrznej instalacji wod,) - załączni nr 9
10. Wniosek o zamontowanie dodatkowego wodomierza (do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody) - załącznik nr 10
11. Wniosek o sprawdzenie prawidłowości działania zainstalowanego wodomierza - załącznik nr 11
12.WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO -załącznik 12
12. Wniosek o zawarcie umowy na przekazanie wybudowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej lub przekazanie urządzeń w budowie
13. Umowa przekazania na podstawie art.31 ustawy
14. Umowa przekazania urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych w trakcie budowy
15. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU SMS ORAZ FAKTUR VAT DROGĄ E-MAIL
Zrównoważony rozwój

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0