Dostawa testów kuwetowych firmy HACH LANGE do spektrofotometru DR 3800.

Obsługa geodezyjna dla Średzkiej Wody Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy.

Dostawa nowej minikoparki wraz z przyczepą dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o.

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb Średzkiej Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43

Budowa zbiornika wody czystej o Vu=150 m3 z infrastrukturą towarzyszacą na terenie Stacji Uzdatniania w Cesarzowicach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica oraz sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z miejscowości Lipnica do miejscowości Szczepanów.

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 40 000 litrów +/- 20% do Średzkiej Wody Spółki z o.o. na sezon 2019/2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Środa Śląska - odcinek sieci ul. Miłosza z wpięciem do ul. Reymonta.

Dostawa wodomierzy nowych do wody zimnej do Średzkiej Wody Sp. z o.o ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica oraz sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z miejscowości Lipnica do miejscowości Szczepanów.

Średzka Woda Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

NIP: 9131561206
REGON: 020185449
KRS: 0000246309

sekretariat tel./fax.          71 3172059
dział obsługi klienta tel. 71 3173296
pn.-pt. 7-15 
mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl


tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę