INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Średzka Woda Sp. z o.o. przedstawia informacje podane przez Światową Organizację Zdrowia.

‍Przede wszystkim należy podkreślić, iż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych, jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa. Przede wszystkim należy podkreślić, iż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych, jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia     z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną                z wybuchem epidemii COVID-19.

WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne.                  W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

 

ZAPROSZENIE

do korzystania z systemu E-KLIENT, E-Faktury oraz E-SMS

Średzka Woda Sp. z o.o. uprzejmie informuje Odbiorców Usług, że  w celu ułatwienia i przyśpieszenia komunikacji z Państwem, został uruchomiony system E-KLIENT  umożliwiający sprawdzenie stanu należności oraz odczytów wodomierza. Aby zalogować się do systemu należy wejść na stronę Spółki www.sredzkawoda.pl, kliknąć na napis  E-KLIENT ( umieszczony w lewym górnym roku strony), wpisać kod płatnika oraz numer wodomierza. Dane te znajdują się na fakturze za dostarczoną wodę . Po kliknięciu okienka „Pomoc” wyświetla się podpowiedź w formie przykładowej faktury ze wskazaniem umiejscowienia danych do logowania. Korzystanie z systemu E-KLIENT nie wymaga dokonania rejestracji, a jedynie wpisania danych z faktury.

Informujemy również, że istnieje możliwość przesyłania Państwu faktur drogą elektroniczną, jak również powiadamiania sms-em o wystawionej fakturze oraz o przerwach w dostawie wody w rejonie Państwa miejsca zamieszkania. Jeśli są Państwo zainteresowani taką formą otrzymywania informacji, prosimy o dostarczenie do Średzkiej Wody Sp. z o.o. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji za pośrednictwem systemu sms oraz faktur VAT drogą e-mail. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej Spółki – zakładka E-Faktury E-SMS.

 

  Zarząd Spółki

                                           OGŁOSZENIE

 

 

                    INFORMACJA                                                                                                                            26.05.2020r.

W związku z epidemią SARS – CoV – 2 (koronawirus), wprowadzono nowe zasady organizacji pracy Spółki Średzka Woda Sp. z o.o.         w Środzie Śląskiej.

Od 01.06.2020r.

  1. Jest możliwość składania w Sekretariacie Spółki wypełnionych formularzy, wniosków po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. tel. 713172059 lub 603 035 985.
  2. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA prowadzi obsługę klientów.                  W biurach Działu Obsługi Klienta (pokój 2;11;13) może przebywać tylko jeden Odbiorca/Klient.
  3. Uruchomione zostają odczyty wodomierzy Odbiorców.
  4. Przed wejściem do Działu Obsługi Klienta / Sekretariatu należy założyć maseczkę i rękawiczki.
  5. KASA jest nieczynna do odwołania. Zachęcamy do dokonywania przelewów drogą elektroniczną lub płacenia     w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2, ( płatność bez prowizji )

Zachęcamy nadal do wysyłania wniosków, formularzy drogą pocztową albo dostarczenie do skrzynki podawczej w siedzibie Spółki, przy ul. Sikorskiego 43. Wnioski można też przesyłać     w wersji elektronicznej na podany poniżej adres email.

Zachęcamy do korzystania z E-Klient dostępny na stronie Średzkiej Wody sp z.o.o.

sekretariat tel. 71 3172059

dział obsługi klienta tel. 71 3173296

https://www.sredzkawoda.pl

pn.-pt. 7.00-15.00

mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl

W przypadku awarii po godzinie 15.00

tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę

 

                                                                                          26.05.2020r.                           INFORMACJA                                 

Spółka Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej informuję , że od 01.06.2020r. przystępuje do wymiany wodomierzy pod kątem legalizacji w gminie Środa Ślaska.  Wymiana wodomierzy będzie miała miejsce również w godzinach popołudniowych oraz w soboty. Wszyscy monterzy będą posiadali maski oraz rękawiczki. Prosimy starać się zachować wymaganą 2 m odległość.

 

 

Średzka Woda Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

NIP: 9131561206
REGON: 020185449
KRS: 0000246309
BDO: 000147558
sekretariat tel./fax.          71 3172059
dział obsługi klienta tel. 71 3173296
pn.-pt. 7-15 
mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl


tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska;

2. wszystkie informacje dot. ochrony  Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo pod linkiem: RODO.