INFORMACJA

 

Średzka Woda sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem 18/2020 Prezesa Zarządu Średzkiej Wody Spółki z o.o. w  Środzie  Śląskiej z dnia 23.11.2020r. w sprawie udzielenia dnia wolnego        za przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020r. drugi Dzień Świąt  Bożego Narodzenia Spółka w dniu 24.12.2020r. będzie nieczynna.

 

Za utrudnienia przepraszamy

04.11.2020r.

   W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Średzka Woda sp. z o.o. w Środzie Ślaskiej zachęca do korzystania z elektronicznych form komunikacji . Zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych oraz informacji sms-owych można wyrazić korzystając z linku https://www.sredzkawoda.pl/zgoda-na-wyst-faktur-droga-mailowa. Po wrażeniu zgody, Odbiorcy Usług otrzymają informacje sms-em o przerwach w dostawie wody oraz wystawionych fakturach, a faktury przesyłane będą na wskazany adres e-mail.

Zachęcamy również do przesyłania odczytów wodomierzy poprzez naszą stronę internetową www.sredzkawoda.pl zakładka Odczyty wodomierzy link https://www.sredzkawoda.pl/odczyty-wodomierzy Komunikacja elektroniczna zapewnia pewność, bezpieczeństwo i terminowość przepływu informacji.

26.10.2020r

Zawieszone zostają odczyty wodomierzy. Faktury będą wystawiane na podstawie średniego zużycia z ostatnich miesięcy.

Zachęcamy wszystkich Klientów do podawania bieżących stanów liczników drogą elektroniczną lub telefoniczną.

                                       

 20.08.2020r.

Zmiana zasad telefonicznej obsługi klienta w Średzkiej Wodzie.

UWAGA: Stan wodomierza w przypadku, kiedy  Inkasent  Średzkiej Wody nie miał dostępu ( Odbiorcy nie było w lokalu ) do wodomierza, można zgłosić  w następujący sposób :

 

  1. Zgłosić pod linkiem https://www.sredzkawoda.pl/odczyty-wodomierzy
  2. Przesłać na adres e-mailowy sredzka_woda@srodaslaska.pl z podaniem w treści e-maila numeru nabywcy .
  3. Zgłosić telefonicznie pod nr tel. 71 3173296 podając numer nabywcy (warunek konieczny ).

 

Wszelkie informacje związane z kontem Odbiorcy Usług zostaną udzielone tylko po podaniu numeru nabywcy. Informacje nie będą udzielane na podstawie imienia                     i nazwiska Odbiorcy lub adresu Odbiorcy.

 

Ośmiocyfrowy numer nabywcy znajduje się w prawym górnym rogu faktury,  w przypadku kiedy faktura nie posiada adresu korespondencyjnego /  w lewym górnym rogu kiedy faktura zawiera adres korespondencyjny. 

Na fakturze wystawionej przez Inkasenta  numer nabywcy znajduje się w lewym górnym rogu.

 

Wprowadzone zmiany maja na celu eliminowanie omyłek związanych z nieprawidłowym  dopasowaniem Odbiorcy oraz zweryfikuje osobę pod kątem czy dana osoba jest właścicielem przyłącza wod/kan i jest uprawniony do otrzymywania informacji.    

 

Zachęcamy do korzystania z portalu e-Klient na stronie Spółki https://www.sredzkawoda.pl, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące rozliczeń z Odbiorcą Usług.

ZAPROSZENIE

do korzystania z systemu E-KLIENT, E-Faktury oraz E-SMS

Średzka Woda Sp. z o.o. uprzejmie informuje Odbiorców Usług, że  w celu ułatwienia i przyśpieszenia komunikacji z Państwem, został uruchomiony system E-KLIENT  umożliwiający sprawdzenie stanu należności oraz odczytów wodomierza. Aby zalogować się do systemu należy wejść na stronę Spółki www.sredzkawoda.pl, kliknąć na napis  E-KLIENT ( umieszczony w lewym górnym roku strony), wpisać kod płatnika oraz numer wodomierza. Dane te znajdują się na fakturze za dostarczoną wodę . Po kliknięciu okienka „Pomoc” wyświetla się podpowiedź w formie przykładowej faktury ze wskazaniem umiejscowienia danych do logowania. Korzystanie z systemu E-KLIENT nie wymaga dokonania rejestracji, a jedynie wpisania danych z faktury.

Informujemy również, że istnieje możliwość przesyłania Państwu faktur drogą elektroniczną, jak również powiadamiania sms-em o wystawionej fakturze oraz o przerwach w dostawie wody w rejonie Państwa miejsca zamieszkania. Jeśli są Państwo zainteresowani taką formą otrzymywania informacji, prosimy o dostarczenie do Średzkiej Wody Sp. z o.o. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji za pośrednictwem systemu sms oraz faktur VAT drogą e-mail. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej Spółki – zakładka E-Faktury E-SMS.

 

  Zarząd Spółki

                                                              

                                                                                           15.01 2021r

 

Średzka  Woda  sp.  z  o.o.  w  Środzie  Śląskiej  ul.  Sikorskiego  43  informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu            15 stycznia 2021r, do godziny 14.00 może nastąpić przerwa               w  dostawie  wody  w miejscowości Środa Śląska ul. Wrocławska i ul. Dojazdowa.

 

Za  utrudnienia  związane  z  poborem  wody  w/w  terminie przepraszamy

 

            

                                         INFORMACJA               26.10.2020r.                                                                             

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią SARS – CoV – 2 (koronawirus), zmianie ulegają zasady organizacji pracy Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.

  1. Do odwołania, Spółka Średzka Woda Sp. z o.o. prowadzi obsługę klientów tylko w formie: telefonicznej, e-mailowej oraz poprzez stronę www.
  2. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA prowadzi obsługę klientów tylko w formie: telefonicznej, e-mailowej oraz poprzez stronę www.
  3. W przypadku kiedy będzie potrzeba osobistego załatwiania sprawy należy umówić się  z Działem Obsługi Klienta telefonicznie  nr tel. 71 3173296.
  4. Zawieszone zostają odczyty wodomierzy, z wyjątkiem wodomierzy znajdujących się poza lokalami Odbiorców. Faktury będą wystawiane na podstawie średniego zużycia z ostatnich miesięcy.

Zachęcamy wszystkich Klientów do podawania bieżących stanów liczników drogą elektroniczną lub telefoniczną

Wypełnione wnioski, odczyty, formularze, prosimy przesyłać pocztą, albo dostarczać do skrzynki podawczej w siedzibie Spółki, przy ul. Sikorskiego 43. Wnioski można też przesyłać    w wersji elektronicznej na podany poniżej adres email.

Zachęcamy do korzystania z E-Klient dostępny który jest na stronie Średzkiej Wody sp z.o.o.

 

sekretariat tel. 71 3172059

dział obsługi klienta tel. 71 3173296

https://www.sredzkawoda.pl

pn.-pt. 7.00-15.00

mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl

W przypadku awarii po godzinie 15.00

tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę

              

                                     

 

 

 

 

 

 

                 

                                          

 

 

Średzka Woda Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

NIP: 9131561206
REGON: 020185449
KRS: 0000246309
BDO: 000147558
sekretariat tel./fax.          71 3172059
dział obsługi klienta tel. 71 3173296
pn.-pt. 7-15 
mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl


tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska;

2. wszystkie informacje dot. ochrony  Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo pod linkiem: RODO.