INFORMACJA

 

Średzka Woda sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem 04/2021 Prezesa Zarządu Średzkiej Wody Spółki z o.o. w  Środzie  Śląskiej z dnia 13.04.2021r. w sprawie udzielenia dnia wolnego        za przypadające w sobotę w dniu 01 maja 2021r. Święto Pracy w dniu 04.05.2021r. będzie nieczynna.

 

Za utrudnienia przepraszamy

                                                                   

04.11.2020r.

 

   W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Średzka Woda sp. z o.o. w Środzie Ślaskiej zachęca do korzystania z elektronicznych form komunikacji . Zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych oraz informacji sms-owych można wyrazić korzystając z linku https://www.sredzkawoda.pl/zgoda-na-wyst-faktur-droga-mailowa. Po wrażeniu zgody, Odbiorcy Usług otrzymają informacje sms-em o przerwach w dostawie wody oraz wystawionych fakturach, a faktury przesyłane będą na wskazany adres e-mail.

Zachęcamy również do przesyłania odczytów wodomierzy poprzez naszą stronę internetową www.sredzkawoda.pl zakładka Odczyty wodomierzy link https://www.sredzkawoda.pl/odczyty-wodomierzy Komunikacja elektroniczna zapewnia pewność, bezpieczeństwo i terminowość przepływu informacji.

 

                                       

 

 20.08.2020r.

Zmiana zasad telefonicznej obsługi klienta w Średzkiej Wodzie.

UWAGA: Stan wodomierza w przypadku, kiedy  Inkasent  Średzkiej Wody nie miał dostępu ( Odbiorcy nie było w lokalu ) do wodomierza, można zgłosić  w następujący sposób :

 

  1. Zgłosić pod linkiem https://www.sredzkawoda.pl/odczyty-wodomierzy
  2. Przesłać na adres e-mailowy sredzka_woda@srodaslaska.pl z podaniem w treści e-maila numeru nabywcy .
  3. Zgłosić telefonicznie pod nr tel. 71 3173296 podając numer nabywcy (warunek konieczny ).

 

Wszelkie informacje związane z kontem Odbiorcy Usług zostaną udzielone tylko po podaniu numeru nabywcy. Informacje nie będą udzielane na podstawie imienia                     i nazwiska Odbiorcy lub adresu Odbiorcy.

 

Ośmiocyfrowy numer nabywcy znajduje się w prawym górnym rogu faktury,  w przypadku kiedy faktura nie posiada adresu korespondencyjnego /  w lewym górnym rogu kiedy faktura zawiera adres korespondencyjny. 

Na fakturze wystawionej przez Inkasenta  numer nabywcy znajduje się w lewym górnym rogu.

 

Wprowadzone zmiany maja na celu eliminowanie omyłek związanych z nieprawidłowym  dopasowaniem Odbiorcy oraz zweryfikuje osobę pod kątem czy dana osoba jest właścicielem przyłącza wod/kan i jest uprawniony do otrzymywania informacji.    

 

Zachęcamy do korzystania z portalu e-Klient na stronie Spółki https://www.sredzkawoda.pl, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące rozliczeń z Odbiorcą Usług.

ZAPROSZENIE

do korzystania z systemu E-KLIENT, E-Faktury oraz E-SMS

Średzka Woda Sp. z o.o. uprzejmie informuje Odbiorców Usług, że  w celu ułatwienia i przyśpieszenia komunikacji z Państwem, został uruchomiony system E-KLIENT  umożliwiający sprawdzenie stanu należności oraz odczytów wodomierza. Aby zalogować się do systemu należy wejść na stronę Spółki www.sredzkawoda.pl, kliknąć na napis  E-KLIENT ( umieszczony w lewym górnym roku strony), wpisać kod płatnika oraz numer wodomierza. Dane te znajdują się na fakturze za dostarczoną wodę . Po kliknięciu okienka „Pomoc” wyświetla się podpowiedź w formie przykładowej faktury ze wskazaniem umiejscowienia danych do logowania. Korzystanie z systemu E-KLIENT nie wymaga dokonania rejestracji, a jedynie wpisania danych z faktury.

Informujemy również, że istnieje możliwość przesyłania Państwu faktur drogą elektroniczną, jak również powiadamiania sms-em o wystawionej fakturze oraz o przerwach w dostawie wody w rejonie Państwa miejsca zamieszkania. Jeśli są Państwo zainteresowani taką formą otrzymywania informacji, prosimy o dostarczenie do Średzkiej Wody Sp. z o.o. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji za pośrednictwem systemu sms oraz faktur VAT drogą e-mail. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej Spółki – zakładka E-Faktury E-SMS.

 

  Zarząd Spółki

                                                              

Środa Śląska 30.04.2021r.

       Średzka  Woda  sp.  z  o.o.  w  Środzie  Śląskiej  ul.  Sikorskiego  43  informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 30 kwietnia 2021r, do godziny 16.00 może nastąpić przerwa  w  dostawie  wody  w miejscowości Przedmoście .

Za  utrudnienia  związane  z  poborem  wody  w/w  terminie przepraszamy.                 

 

 

 

            

                                         INFORMACJA               26.10.2020r.                                                                             

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią SARS – CoV – 2 (koronawirus), zmianie ulegają zasady organizacji pracy Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.

  1. Do odwołania, Spółka Średzka Woda Sp. z o.o. prowadzi obsługę klientów tylko w formie: telefonicznej, e-mailowej oraz poprzez stronę www.
  2. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA prowadzi obsługę klientów tylko w formie: telefonicznej, e-mailowej oraz poprzez stronę www.
  3. W przypadku kiedy będzie potrzeba osobistego załatwiania sprawy należy umówić się  z Działem Obsługi Klienta telefonicznie  nr tel. 71 3173296

 

Zachęcamy wszystkich Klientów do podawania bieżących stanów liczników drogą elektroniczną lub telefoniczną

Wypełnione wnioski, odczyty, formularze, prosimy przesyłać pocztą, albo dostarczać do skrzynki podawczej w siedzibie Spółki, przy ul. Sikorskiego 43. Wnioski można też przesyłać    w wersji elektronicznej na podany poniżej adres email.

Zachęcamy do korzystania z E-Klient dostępny który jest na stronie Średzkiej Wody sp z.o.o.

 

sekretariat tel. 71 3172059

dział obsługi klienta tel. 71 3173296

https://www.sredzkawoda.pl

pn.-pt. 7.00-15.00

mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl

W przypadku awarii po godzinie 15.00

tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę

              

                                     

 

 

 

 

 

 

                 

                                          

 

 

Średzka Woda Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

NIP: 9131561206
REGON: 020185449
KRS: 0000246309
BDO: 000147558
sekretariat tel./fax.          71 3172059
dział obsługi klienta tel. 71 3173296
pn.-pt. 7-15 
mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl


tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska;

2. wszystkie informacje dot. ochrony  Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo pod linkiem: RODO.